Material

รายละเอียดวัสดุ

เครื่องพิมพ์ความคมชัดสูงจากประเทศญี่ปุ่น
สติ๊กเกอร์คุณภาพสูงจากประเทศอเมริกา
โพลีเฟล็กซ์คุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี
ด้ามตรายางหมึกในตัวจากประเทศออสเตรีย