P.S. Hi-Tech

ใช้ได้กับ

 • โพลีเอสเตอร์ 100%
 • คอตตอน 100%
 • โพลี/ฝ้ายผสม
 • โพลีเอสเตอร์ระเหย

การประยุกต์ใช้ความร้อน

 • ใช้เวลา 15 วินาที
 • อุณหภูมิ 265 ํF / 130 ํC
 • ความดัน ปานกลาง

คำแนะนำการทำความสะอาด

 • ซักเครื่องด้วยน้ำอุ่น/น้ำเย็น
 • ใช้ผงซักฟอกอ่อน
 • ไม่มีคลอรีน
 • รอ 24 ชม. ก่อนการซักครั้งแรก