ใน 1 ตารางเมตร จะได้ฉลากสินค้ากี่ดวง?

เพื่อการคำนวณอย่างรวดเร็ว เราแนะนำให้คุณใช้ เครื่องมือช่วยในการคำนวณ ซึ่งจะช่วยคำนวณได้ว่าขนาดที่คุณเลือกนั้น ใน 1 แผ่น มีปริมาณกี่ดวง นอกจากนี้ ตัวช่วยในการคำนวณ ยังสามารถแจ้งจำนวนต่อตารางเมตรได้อีกด้วย

จำนวนดวงที่มากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดที่คุณเลือก ถ้าฉลากสินค้าที่เราเลือกนั้น มีขนาดเล็ก จำนวนที่ได้ก็จะมาก แต่ถ้าฉลากสินค้าที่เราเลือกนั้น มีขนาดใหญ่ จำนวนที่ได้นั้น ก็จะน้อยลงมา แต่อย่างไรก็ดี เราแนะนำให้คุณลองวัดขนาดผลิตภัณฑ์ที่จะนำฉลากสินค้าไปติดก่อน แล้วจึงลองเช็คดูจากเครื่องมือของเรา ว่าใน 1 แผ่นนั้น จะได้จำนวนฉลากสินค้าทั้งสิ้นกี่ดวง

ฉลากสินค้าที่ดีนั้น ควรมีขนาดที่เหมาะสม มองเห็นได้ชัดเจน การใช้ขนาดของฉลากสินค้าที่ไม่เหมาะสมนั้น จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของท่านดูไม่น่าสนใจ ฉะนั้นขนาดของฉลากสินค้าที่ดีที่สุด จึงไม่ควรใหญ่จนเกินไป หรือเล็กจนเกินไป