ฉลากสินค้า 1 แผ่นของ Stickcrazy มีขนาดเท่าไร?

ขนาดมาตรฐานของเทมเพลตฉลากสินค้าของเรานั้น มีขนาดมาตรฐานอยู่ที่ขนาด A3 ซึ่งมีขนาดความกว้าง 29.7 เซ็นติเมตร และมีความยาว 42 เซ็นติเมตร

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการทราบจำนวนที่แน่นอนในการพิมพ์ฉลากสินค้า ว่ามีจำนวนต่อแผ่นเท่าใด ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จาก คำนวณราคาฉลากสินค้า